13-12-2015 16:20

استادیوم یادگار امام

  • مسابقه
تراکتورسازی تبریز
تراکتورسازی تبریز
0 : 0
استقلال تهران
استقلال تهران

Additional information

داور اصلی:محسن قهرماني
داور کمک دوم:سجاد طوري
داور چهارم:رضا عادل