روزبه چشمی

  • بازیکن
  • آمار
  • مسابقات
  Full Name: روزبه چشمی
  Iran, Islamic Republic of  Iran, Islamic Republic of
  تیم: استقلال تهران
  صبای قم
  سن:21
  شماره پیراهن در باشگاه:5