گزارش تصویری (112)

دوشنبه, 23 تیر 1393 ساعت 00:17

بازی فرانسه و سوئیس

گزارش تصویری بازی فرانسه و سوئیس در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
یکشنبه, 22 تیر 1393 ساعت 13:56

بازی ایتالیا و کاستاریکا

گزارش تصویری بازی ایتالیا و کاستاریکا در مسابقات جام جهانی برزیل 2014  
یکشنبه, 22 تیر 1393 ساعت 13:49

بازی ژاپن و یونان

گزارش تصویری بازی ژاپن و یونان در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
یکشنبه, 22 تیر 1393 ساعت 13:38

بازی انگلیس و اروگوئه

گزارش تصویری بازی انگلیس و اروگوئه در مسابقات جام جهانی برزیل 2014  
یکشنبه, 22 تیر 1393 ساعت 13:22

بازی کلمبیا و ساحل عاج

گزارش تصویری بازی کلمبیا و ساحل عاج در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
شنبه, 21 تیر 1393 ساعت 12:06

بازی کامرون و کرواسی

گزارش تصویری بازی کامرون و کرواسی در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
پنج شنبه, 29 خرداد 1393 ساعت 02:42

بازی اسپانیا و شیلی نیمه دوم

نیمه دوم بازی اسپانیا و شیلی در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 22:20

بازی استرالیا و هلند نیمه دوم

نیمه دوم بازی استرالیا و هلند در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
چهارشنبه, 28 خرداد 1393 ساعت 21:32

بازی استرالیا و هلند نیمه اول

نیمه اول بازی استرالیا و هلند در مسابقات جام جهانی برزیل 2014
پنج شنبه, 29 خرداد 1393 ساعت 01:01

بازی اسپانیا و شیلی نیمه اول

نیمه اول بازی اسپانیا و شیلی در مسابقات جام جهانی برزیل 2014