پنج شنبه, 21 آبان 1394 ساعت 15:07

تیم ملی ایران یک - تیم ملی ترکمنستان صفر

به گزارش " تک خوان " ، تیم ملی ایران در دقیقه ی شش روی ضربه ی کرنر و با ضربه ی سر مرتضی پور علی گنجی یک بر صفر از تیم ملی ترکمنستان جلو افتاده است .