رقابتهای هفته پایانی لیگ آب‌های آرام بانوان برگزار شد. در این مسابقات تیم‌های هیات همدان، آوش، تاید واتر، مقاومت، هیات نوشهر و هیات کرمانشاه حضور داشتند.

در ماده کایاک یک‌نفره 500 متر، آرزو حکیمی از هیات همدان اول شد. مهسا آذری دوم و سارا حنیفه زاده سوم شدند.

در کایاک دونفره 500 متر هم مینا عبدالهی و هدیه کاظمی از تاید واتر با زمان 1:54.20 دقیقه اول، مهسا آذری و سارا کاظمی از آوش با زمان 2:05.39 دقیقه دوم و بیتا برقی و مائده طهماسبی از مقاومت با زمان 2:09.66 دقیقه سوم شدند.

در کانوی یک‌نفره 200 متر نادیا تالانک از مقاومت، فاطمه کرمجانی از تاید واتر و هیوا افضلی از هیات کرمانشاه اول تا سوم شدند.

در کایاک یک‌نفره 200 متر آرزو حکیمی از هیات همدان با زمان 44.31 ثانیه مقام اول، مهسا آذری از آوش با زمان 50.30 ثانیه دوم و سارا حنیفه زاده از تاید واتر با زمان 51.74 ثانیه سوم شدند.

با این نتایج در پایان هفته چهارم و پایانی رقابت های لیگ آبهای آرام بانوان باشگاه تاید واتر با 88 امتیاز مقام قهرمانی را کسب کرد، هیات همدان با 67 امتیازو آوش با 64 امتیاز مقام‌های دو و سوم را کسب کردند.